Inkubator transportowy

Inkubator transportowy to system z całym wyposażeniem i materiałami, które mogą być potrzebne podczas transportu dziecka między różnymi oddziałami, w karetce pogotowia lub samolotem. Inkubator z przezroczystymi ścianami umożliwia dobą obserwację dziecka, które leży przymocowane do „Embrace" – ochrony przed uderzeniami.

Wokół inkubatora znajdują się pompy infuzyjne, aby można było podać lekarstwa lub zapewnić odżywianie dożylne oraz wentylator, który pomaga dziecku w oddychaniu.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana