Badanie rentgenowskie

Badanie rentgenowskie lub diagnostyka rentgenowska oznacza, że badana część ciała jest naświetlana promieniami rentgenowskimi. Promienie rentgenowskie penetrują tkankę ciała w różny sposób w zależności od przepuszczalności tkanki, np. kość przepuszcza mniej promieni i jest obrazowana na zdjęciu rentgenowskim wyraźniej. Ponieważ tkanki ciała w różny sposób pochłaniają promieniowanie rentgenowskie, w efekcie badania powstaje kontrastowy obraz wnętrza ciała, który jest interpretowany przez lekarza na oddziale i lekarza rentgenologa.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana