PVK (cewnik do żyły obwodowej)

PVK (cewnik do żyły obwodowej) jest małą, cienką rurką umieszczaną w żylnym naczyniu krwionośnym. Dzięki niej można podawać dożylnie leki i roztwory odżywcze.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana