Monitorowanie (EKG)

Do klatki piersiowej dziecka mocuje się trzy elektrody, które rejestrują pomiar EKG, czyli aktywność elektryczną występującą w efekcie skurczów mięśnia sercowego. Wszystkie komórki w sercu mają zdolność do aktywacji elektrycznej, a tym samym ciągłego skurczu mięśnia sercowego. W normalnych warunkach elektryczna aktywacja serca jest kontrolowana w układzie ze specjalnymi komórkami mięśnia sercowego, w tak zwanym układzie przewodzącym serca. Ten układ elektryczny zapewnia aktywację różnych części serca we właściwej kolejności.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana