Otwarte łóżko (otwarty inkubator)

Otwarte inkubatory zapewniają możliwość pielęgnacji i nadzoru nad nieco większymi dziećmi, które potrzebują dodatkowego ciepła, ale nie potrzebują dodatkowej wilgoci. Ponieważ dziecko otrzymuje ciepło z inkubatora otwartego, nie musi być przykryte kołderką, co ułatwia personelowi nadzór.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana