Badanie wzroku

Badanie wzroku u dzieci urodzonych przed 31 tygodniem ciąży przeprowadza się, gdy ukończą 4-5 tygodni. Na godzinę przed badaniem pielęgniarka wpuszcza krople do oczu, które rozszerzają źrenicę, aby łatwiej było zobaczyć dno oka. Przed samym badaniem okulista może podać krople, które znieczulają oko, aby dziecko nie odczuło badania.

Po badaniu należy chronić oczy przed bezpośrednim działaniem światła, ponieważ źrenice są rozszerzone i nie mogą się kurczyć. Okulista powtarza badanie co tydzień lub co dwa tygodnie, aż cała siatkówka będzie miała wykształcone naczynia krwionośne.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana