Leczenie tlenkiem azotu (NO)

Leczenie NO polega na podłączeniu tlenku azotu do respiratora/CPAP za pomocą cienkiej rurki. Tlenek azotu jest gazem zmieszanym z powietrzem wdychanym, które dziecko otrzymuje przez respirator /CPAP. Tlenek azotu działa jako substancja przekaźnikowa i powoduje rozluźnienie mięśni gładkich naczyń krwionośnych w płucach, a tym samym rozszerzenie naczyń krwionośnych. Naczynia stają się wówczas bardziej przepuszczalne, co ułatwia wymianę gazu, dzięki czemu łatwiej wchodzi tlen i wydostaje się dwutlenek węgla. Ilość podawanego gazu jest dokładnie dozowana za pomocą urządzenia – INOmax – i kontrolowana z uwzględnieniem zapotrzebowania tlenowego dziecka.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana