Rezonans magnetyczny (MRI)

Badanie rezonansem magnetycznym jest metodą polegającą na wytwarzaniu przekrojowych obrazów różnych narządów organizmu za pomocą pola magnetycznego i fal radiowych, bez narażania ciała na promieniowanie. Kamera MR składa się z tunelu, do którego wsuwa się podczas badania leżankę, a następnie wykonuje serię zdjęć. Podczas badania, które trwa około 30-60 minut słychać głośne stukanie, dlatego dziecku zakłada się ochronniki słuchu. Ważne jest całkowicie nieruchome leżenie podczas badania, więc dziecko zwykle otrzymuje leki uspokajające. Podczas badania personel jest zawsze przy dziecku.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana