Żywienie enteralne – karmienie ciągłe

Kroplówka z pokarmem lub ciągłe karmienie oznacza, że dziecko otrzymuje określoną ilość pokarmu przez całą dobę. Pokarm dostarczany jest za pomocą pompy infuzyjnej, w której ustawia się ilość pokarmu, jaką dziecko powinno otrzymywać w ciągu godziny. Strzykawka do pokarmu i przewód są oznaczone na fioletowo, aby pokazać, że zawierają pokarm; przewód podłączany jest do sondy, którą pokarm dociera do żołądka.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana