Intubacja

Za pomocą laryngoskopu lekarz umieszcza rurkę intubacyjną w tchawicy przez jedno z nozdrzy lub przez usta. Przechodzi ona obok strun głosowych i dlatego nie słychać, czy dziecko krzyczy. Rurkę mocuje się za pomocą taśmy na policzkach dziecka, a następnie podłącza do respiratora, który pomaga dziecku w oddychaniu.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana