EEG

EEG – elektroencefalogia – jest metodą rejestrowania spontanicznej aktywności elektrycznej kory mózgowej za pomocą 12 elektrod przymocowanych siatką do skóry głowy. Spontaniczna aktywność elektryczna zmienia się pod wpływem chorób lub urazów, które oddziaływają na funkcje mózgu. EEG służy do diagnozowania podejrzenia padaczki u dziecka.

Ekran komputera pokazuje aktywność mózgu, a interpretacji badania dokonuje specjalnie przeszkolony personel.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana