CPAP

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) jest terapią wspomagania oddychania polegającą na ciągłym zapewnianiu dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych przez cały cykl oddychania. Dzięki tłoczeniu powietrza do dróg oddechowych lub zwiększeniu objętości otwierają się zamknięte części płuc, a ciągłe nadciśnienie przeciwdziała zapadnięciu się pęcherzyków płucnych.

Dziecku zakłada się czapkę przytrzymującą urządzenie CPAP na miejscu. Obok nosa dziecka znajduje się miękki wąż z silikonu z dwiema małymi końcówkami, które wchodzą do nozdrzy, lub miękka maska z silikonu.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana