CFM (Cerebral Function Monitoring)

Cerebral Function Monitoring (CFM) oznacza ciągłe monitorowanie aktywności elektrycznej EEG noworodków.

W odróżnieniu do zwykłego EEG używa się tylko czterech elektrod. Na ekranie komputera widać zapis aEEG, o zintegrowanej amplitudzie EEG, który jest uproszczoną, łatwiejszą do interpretacji wersją EEG. Zapis aEEG może być interpretowany przez neonatologa z odpowiednim doświadczeniem i może być stosowany w podejrzeniu drgawek. CFM należy uzupełnić standardowym badaniem EEG.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana