Mankiet ciśnieniowy

Mankiet ciśnieniowy wykorzystywany jest do pomiaru ciśnienia krwi dziecka, gdy nie ma ono cewnika tętniczego, za pomocą którego ciśnienie krwi jest mierzone w sposób ciągły. Używanie mankietu do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu często nazywa się ręcznym mierzeniem ciśnienia krwi.

Tekst: Veronica Berggren, pielęgniarka dyplomowana