دانستنی های خوب در رابطه با گاز اکسیژن در منزل

کودکانی که نیاز به اکسیژن اضافه دارند می توانند با کمک درمان در منزل در محیط خانه مورد درمان قرار بگیرند. قبل از این که با گاز اکسیژن روانه منزل شوید مهم است که بعنوان وادلین در رابطه با چگونگی استفاده از آن اطمینان داشته باشید و احساس امنیت کنید. همکاران ما دستگاه و طرز استفاده از آن را به همراه شما مرور می کنند.

نکات مهمی که باید بدانید

  • چگونه اندازه گیر جریان/رگلاتور به تیوب وصل می شود
  • چگونه تیوب گاز اکسیژن باز و بسته می شود
  • چگونه متوجه می شوید که گاز اکسیژن در حال به اتمام رسیدن است
  • گریما چگونه باید نصب شود و چگونه تعویض شود

تجهیزات/ملزوملت گاز اکسیژن از یک مرکز وسایل کمکی اجاره می شود و به بیمارستان منتقل می گردد. این تجهیزات برای والدین هزینه ای دربر نخواهد داشت چون کودک کماکان در بیمارستان ثبت شده است. به همراه تجهیزات برشور - «گاز اکسیژن در منزل» نیز ارسال می شود. این بروشور به صورتی ساده آنچه را که باید بدانید توضیح می دهد، از جمله این که چگونه باید از گاز اکسیژن در محیط منزل استفاده نمود.

تیوب گاز اکسیژن از داروخانه سفارش داده می شود. اولین تیوب قبل از رفتن به منزل در بیمارستان تحویل داده می شود تا بتوانید قبل از ترک بیمارستان وصل کردن و استفاده از آن را امتحان کنید. زمانی که تیوب گاز اکسیژن در حال تمام شدن است، می بایست خودتان دوباره تعدادی جدید سفارش دهید که به منزلتان تحویل داده می شود. تحویل در روزهای مخصوصی در خفته صورت می گیرد، روزهای مختلف در منطقه های مسکونی مختلف. زمانی که وقت پس دادن تیوب های گاز اکسیژن می رسد، به همان شماره تلفن سفارش زنگ میزنید. تیوب ها را در منزل از شما تحویل می گیرند. تجهیزات دیگر تحویل مرکز وسایل کمکی داده می شود.

کودک دارای گاز اکسیژن توسط یک وسیله سنجش اکسیژن مورد نظارت قرار می گیرد که میزان اکسیژن خون را نشان می دهد و تعیین می کند که کودک به چه میزان اکسیژن نیاز دارد. جای وسیله ای که دور پا یا دست نصب می شود می بایست هر سه ساعت عوض شود. شلنگی که بر روی بینی نصب می شود، یک بار در هفته و یا در صورت نیاز تعویض می شود.

پزشک معالج در مورد موارد زیر تصمیم گیری می کند

  • کودک چه زمانی باید از گاز اکسیژن استفاده کند.
  • کودک در چه میانگین مجازی قرار گیرد.
  • کودک در زمان رفتن به منزل می بایست چه میزان گاز اکسیژن دریافت کند.

تماس با داروخانه

شماره تلفن ۴۵۰۴۵۰-۰۷۷۱ (سرویس سریع با فشار دکمه ۱ و ۳). رزرو می بایست حداکثر تا قبل از روز تحویل صورت گیرد.

مخارج

گاز اکسیژن جزو دارو محسوب شده و بمانند دیگر داروها مشمول حمایت در زمان مخارج بالا می شود. حداکثر مخارج ۲۲۵۰ کرون خواهد بود، پس از آن کارت دریافت داروی رایگان به مدت یک سال که از زمان نخستین خرید محاسبه می شود. مخزن های گاز اجاره می شوند و تا زمانی که آنها را در منزل دارید به صورت ماهانه فاکتور دریافت خواهید کرد.

مخارج شامل موارد زیر است

  • گاز- به قیمت ۱۹۰،۵ کرون برای هر بطری
  • حمل و نقل به منزل – ۲۵۰ کرون برای هر بار + ۴۵ کرون برای هر بطری
  • اجاره برای هر بطری گاز، ۵ کرون در روز