آژیر توقف تنفس در خانه: اس آی اس اس بیبی کنترل

آژیر توقف تنفس برای کنترل و نظارت بر تنفس در نزد نوزادان استفاده می شود. آژیر در زمان ۲۰ ثانیه توقف تنفس در نزد کودک سیگنال ارسال می کند. تنفس به این صورت ثبت می شود که حرکات تنفسی در حسگر تنفسی با فشار و حرکات انحنایی تبدیل به سیگنال های الکتریکی می شود.

استفاده

  • زمانی که کودک تحت نظارت قرار می گیرد بسیار مهم است که استفاده کننده به اندازه کافی در نزدیکی آژیر باشد تا متوجه سیگنال ها بشود.
  • دستگاه های الکترونیک دیگر می توانند دستگاه نظارت تنفس را دچار اختلال کنند. به همین خاطر دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی، برای مثال واحدهای شنود یا تلفن های همرا را که در فاصله ۲-۱ متری دستگاه نظارت تنفس وجود دارند را به جای دیگری منتقل کنید.
  • حسگر بمانند تصویر در کنار ناف بسته می شود. جای آن باید هر سه روز عوض شود و با چسب مفیکس چسب زده شود.
  • حسگر آژیر دوباره مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت نیاز می تواند با صابون، آب و کمپرس های الکل تمیز شود.
  • توجه کنید که حسگر آٰژیر می بایست قبل از حمام کودک برداشته شود.
  • آژیر جهت استفاده در یک تختواب و یا سطح ثابت مورد استفاده قرار گیرد. نمی توان از آن در اتوموبیل، کالسکه کودک و یا در حالی که کودک بر روی سینه وادلین قرار دارد استفاده نمود، چون در این صورت می تواند حرکات محیط اطراف را نیز ثبت کند.

تست دستگاه کنترل کننده

تست دستگاه کنترل کننده می بایست سک بار در هفته صورت بگیرد. کنترل را با حسگر تنفسی متصل شده آغاز کنید، اما بودن اینکه به کودک خود وصل کنید.
اطمینان حاصل کنید که حسگرها ثابت قرار گرفته اند و توسط چیزی دچار اختلال نمی شوند. پس از ۲۰ ثانیه اخطار به گوش می رسد و لامپ قرمز روشن می شود. واحد کنترل در ادامه نیز باید روشن باشد. حسگر تنفسی را به کنار بگذارید. لامپ نمایش واحد کنترل می بایست روشن شود (لامپ زرد) و اخطار بدهد.

یک آژیر را باید چگونه تفسیر نمود؟

  • کودک دچار یک توقف تنفس حسابی بالای ۲۰ ثانیه می شود. لامپ قرمز روشن است و یک سیگنال صدا پخش می شود (به دستورالعمل «آموزش والدین در احیای ریوی» نگاه کنید).
  • دستگاه جهت تشخیص و ثبت تنفس سطحی در خواب عمیق می تواند دچار مشکل شود – دستگاه در این صورت به صورت اخطار مکرر تنفسی اخطار می دهد. لامپ قرمز روشن می شود و یک سیگنال صدا شنیده می شود.
  • تماس بد میان پوست کودک و حسگر. حساسیت حسگر در حد زیادی به موقعیت قرار گرفتن حسگر (در کنار ناف) و قدرت حرکات فعلی دیافگرام در همین نقطه بستگی دارد. لامپ قرمز روشن می شود و یک سیگنال صدا پخش می شود.
  • اگر حسگر توقف تنفس، اخطار خرابی حسگر را می دهد - لامپ زرد روشن است و یک سیگنال صدا شنیده می شود. با تجهیزات پزشکی در منزل از طریق شماره تلفن ۱۲۳۶۷۵۰۰-۰۸ تماس بگیرید.

لامپ سبز:

لامپ نشادن دهنده نفس

لامپ قرمز:

اخطار بیمار: زمان مجاز برای توقف تنفس سپری شده است.

لامپ زرد:

اخطار تکنیکی: اشتباه حسگر، اخطار باتری.

ویرایش اطلاعات: پرنیلا دیلر، رئیس پرستاری مراقبت های در منزل