آژیر توقف تنفس در خانه: ام آر ۱۰

آژیر ام آر۱۰ برای نوزادان می تواند بصورت متوالی تنفس کودکان تا سن ۱۸ ماه را تحت نظر قرار دهد. این آژیر در صورت توقف تنفس نوزاد در یک فاصله زمانی از پیش تعیین شده در هر ۱۰ یا ۲۰ ثانیه سیگنال نور و صدا ارسال می کند.

استفاده

 • زمانی که کودک تحت نظارت قرار می گیرد بسیار مهم است که استفاده کننده به اندازه کافی در نزدیکی آژیر باشد تا متوجه سیگنال ها بشود. تنفس توسط یک حسگر (حسگر تنفسی) نرم که با اسفنج پر شده است ثبت می شود که بر روی شکم نوزاد بسته می شود، جایی که حرکت های تنفسی از هر کجای دیگری واضح تر دیده می شود.
 • در خلال تنفس دیواره شکم بالا می آید و به این ترتیب مقدار کمی هوا از حسگر و شلینگ از آژیر (یک دستگاه/قوطی) عبور می کند. این باعث ایجاد یک تق تق قابل شنیدن همزمان سیگنال نوری می شود. «صدای تق تق» را می توان بست. حسگر خود تنفس را احساس نمی کند، بلکه به حرکت اندک بدن که در هنگام دم و بازدم کودک ایجاد می شود حساس است.
 • جای حسگر می بایست حدود هر سه روز عوض شده و پس از هر شش تا هفت روز با یک دسنگاه کاملا جدید تعویض گردد. دستورالعملی را که به همراه دستگاه می آید مطالعه کنید.
 • دستگاه های الکترونیک دیگر می توانند دستگاه نظارت تنفس را دچار اختلال کنند. به همین خاطر دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی، برای مثال واحدهای شنود یا تلفن های همرا را که در فاصله ۲-۱ متری دستگاه نظارت تنفس وجود دارند را به جای دیگری منتقل کنید.
 • حسگر بمانند تصویر در کنار ناف بسته می شود. جای آن باید هر سه روز عوض شود و با چسب مفیکس چسب زده شود.
 • حسگر آژیر دوباره مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت نیاز می تواند با صابون، آب و کمپرس های الکل تمیز شود.
 • توجه کنید که حسگر آٰژیر می بایست قبل از حمام کودک برداشته شود.
 • آژیر جهت استفاده در یک تختواب و یا سطح ثابت مورد استفاده قرار گیرد. نمی توان از آن در اتوموبیل، کالسکه کودک و یا در حالی که کودک بر روی سینه وادلین قرار دارد استفاده نمود، چون در این صورت می تواند حرکات محیط اطراف را نیز ثبت کند.

یک آژیر را باید چگونه تفسیر نمود؟

یک‌ آزیر می تواند دلایل متعددی داشته باشد:

 • کودک دچار یک توقف تنفس حسابی بالای ۱۰ یا ۲۰ ثانیه ای می شود. (به دستورالعمل «آموزش والدین در احیای ریوی» نگاه کنید).
 • تماس بد میان پوست کودک و حسگر. عادی ترین دلیل آژیر این است که حسگر روی شکم در حال شل شدن است.
 • کودک به شیوه ای تنفس می کند که دستگاه بعنوان حرکت تلقی نمی کند. تنفس کند، برای مثال پس از یک آه و یا زور زدن، بعنوان تنفس ثبت نمی شود. دستگاه ممکن است در تشخیص و ثبت تنفس سطحی برای مثال در زمان خواب عمیق نیز دچار مشکل شود

ویرایش اطلاعات: پرنیلا دیلر، رئیس پرستاری مراقبت های در منزل