خوب است که در مورد نوردرمانی در منزل بدانید

یرقان نوزادان زمانی ایجاد می شود که مقدار ماده طبیعی بیلیروبین در خون بیش از حد زیاد می شود. پوست به واسطه رنگینه های بیلیروبین که به بافت های چربی پوست و سفیده های چشم می چسبد زرد می شود. از آنجایی که کبد هنوز کاملا تکامل پیدا نکرده است تجزیه بیلیروبین به اندازه کافی سریع صورت نمی گیرد. با کمک نوردرمانی تجزیه سریع تر می شود. تجزیه از طریق آزمایش خون و گاهی اوقات یک تست پوست – انداره گیری ترانسکوتان- کنترل می شود.

نوردرمانی چگونه انجام می شود؟

ما دارای دو دستگاه نوردرمانی هستیم، یکی به نام بیلی سوفت و دیگر بیلی کوکون. از طریق قرار دادن کودک بر روی یک بالشتک نوری و یا میان دو بالشتک نوری پوست وی تحت اشعه آبی ال ایی دی قرار می گیرد که به کاهش غلظت بیلیروبین در بدن کمک می کند.

زمانی که کودک مورد نوردرمانی در منزل قرار می گیرد می بایست لخت بوده و تنها پوشک پوشیده باشد.
نوردرمانی به صورت متوالی در طی شبانه روز با توقف احتمالی برای تعویض پوشک و غذا خوردن صورت می گیرد.

درمان به بهترین صورت برای مثال در زمان تغذیه با شیر مادر ادامه می یابد به این طریق که کودک در تشک نوری نهاده می شود و در بغل شما قرار می گیرد.

کودک نباید مستقیما بر روی بالشتک نوری قرار داده شود، همیشه به واسطه دلایل بهداشتی از روکش حفاظتی استفاده کنید. توجه کنید که از جلد حفاظتی را به هنگام تعویض پوشک و نظایر آن حفاظت کنید. روکش حفاظتی برای هر بیمار در نظر گرفته شده است، در صورت لکه شدن تعویض می شود و در زمان پایان دوره نوردرمانی به دور انداخته می شود.

اگر از یک دستگاه بیلی سوفت استفاده می کنید کودک را بر روی کمر قرار می دهید تا سر کودک نیز مورد تابش نور قرار گیرد. کودک را با استفاده از بالشتک نوری قنداق کنید که به دور کودک خم می شود، تا بخش هر چه بیشتری از بدن تحت تابش نور قرار گیرد. کنترل کنید که سطح صحیح بالشتک به طرف کودک قرار گرفته باشد. بالشتک نوری را در صورت نیاز با یک پتو احاطه کنید، خود بالشتک به خودی خود گرمایی ایجاد نمی کند. ماسک چشم را برای حفاظت از چشمان کودک قرار دهید. اگر یک دستگاه بیلی کوکون دارید کودک را در میان بالشتک ها قرار می دهید و از کیسه حفاظتی برای احاظه دور و بر استفاده می کنید. اگر کودک به صورتی مرتب شود که هیچ نوری به چشمان کودک نرسد می توان حفاظ چشم را برداشت، برای مثال در زمان شیر دادن مادر. کودک نباید در دستگاه نوردرمانی بر روی شکم بخوابد. بالشتک و سیم آن می تواند خم شوند، اما نباید تا بشوند. درمان را از طریق وصل کردن کابل فیبرنوری و فشار دادن دکمه on/off آغاز کنید.

درجه حرارت بدن کودک را یک بار در روز در خلال درمان اندازه گیری کنید تا اطمینان حاصل نمایید که کودکتان زیاد از حد گرم یا سرد نباشد. درجه حرارت عادی می بایست میان ۳۶،۷ تا ۳۷،۲ قرار داشته باشد.
از زمان شروع درمان میزان بیلیروبین با استفاده از آزمایش به صورت مرتب اندازه گیری می شود.
زمانی که درمان به پایان می رسد و میزان بیلیروبین بصورت ثابت کاهش می یابد کودک می تواند مرخص شود.