تماس با واحد نوزادشناسی

بیمارستان دانشگاهی کارولینسکا در سه محل در محدوده استکهلم خدمات مراقبتی نوزادان تازه متولد شده ارائه می کند – دنده رید، سوبنا و هودینگه. ما همچنین دارای تیم سیار هسیتم که شما و کودکتان را در منزل ملاقات می کند.

آدرس ملاقات

Karolinska universitetssjukhuset Solna, Norrbacka S3:03
|تلفن: ۵۱۷۷۰۱۳۵-۰۸

بخش های پذیرش

  • بیمارستان دنده رید – ساختمان ۱۲ – طبقه ۷ ۱۲۳۵۶۷۵۱-۰۸
  • کارولینسکا هودینگه – ک ۷۶، ۵۸۵۸۷۵۷۴-۰۸
  • بیمارستان کودکان آسترید لیندگرن سولنا – کیو ۰۱:۰۲، ۵۱۷۷۳۷۱۰-۰۸

مراقبت درمانی در منزل

  • بیمارستان دنده رید: ۱۲۳۵۵۱۱۷-۰۸.
  • کارولینسکا هودینگه: ۵۸۵۸۱۲۷۰-۰۸ یا ۵۸۵۸۹۶۲۸-۰۸.

بخش های مراقبتی ما

  • بیمارستان دنده رید – ساختمان ۱۲ – طبقه ۵، ۱۲۳۵۵۴۲۰-۰۸
  • کارولینسکا سولنا – سی ۸:۳۳، ۵۱۷۷۲۱۴۱-۰۸
  • کارولینسکا هودینگه – ک ۷۸، ۵۸۵۸۷۵۷۴-۰۸