ملاقات، خطر عفونت، بهداشت دست و دخانیات

یک کودک نوزاد نیاز برای رشد نیاز به آرامش دارد. کودکان زودرس حساس تر از بقیه هستند، برای مثال در مورد اثرات نور و صدا. تا جایی که کودک و خانواده توان آن را دارد، می توان با بستگان و دوستان ملاقات داشت، اما این ملاقات ها را در اوایل محدود کنید.

هیچ فردی که به ملاقات می آید نباید دچار سرماخوردگی بوده و یا بیماری ساری دیگری داشته باشد. از آنجایی که کودکان در سنین کودکستانی در معرض خطر بیشتری جهت مبتلا شدن به بیماری های عفونی قرار دارند می بایست ملاقات با کودکان در این سنین را محدود نمود. خوب است که از محیط هایی که تعداد زیادی در آن گردهم می آیند اجتناب شود، مانند حمل و نقل عمومی یا مراکز خرید. اما به سر بردن در هوای آزاد ایرادی ندارد. اگر فردی در خانواده مریض شده است می بایست از تماس با کودک اجتناب کند، برای مثال بوسیدن یا عطسه زدن در نزدیکی کودک. بهداشت خوب دست معمولا از طریق شستشوی دست با آب و صابون بدست خواهد آمد. در زمان عفونت می بایست از الکل دست استفاده شود.

این نیز مهم است که همیشه محیط اطراف کودک عاری از دود دخانیات نگه داشته شود، ریه های کودکان نوزاد و زودرس بیش از دیگران نسبت به دود دخانیات حساس است.