حمام

 

استحمام کودک

توصیه و راهنمایی که چگونه کودک نوزاد خود را حمام کنید

  • همیشه کودک را تحت نظر داشته باشید
  • آب حمام می بایست حدود ۳۷ درجه سانتی گراد باشد
  • تنها آب توصیه می شود، صابون پوست را خشک می کند
  • شما می توانید با کمال میل کودک را در وان خودش حمام کنید اما در دستشویی نیز می شود این کار را کرد
  • حتی اگر ته ناف هنوز باقی مانده است می توانید کودک را حمام کنید اما دقت کنید که بعد از حمام دور ته ناف را با دقت خشک کنید
  • همیشه سر کودک را خشک کنید چون رطوبت می تواند حساسیت ایجاد کند
  • از فرصت استفاده کرده و کنترل کنید که حساسیت پوستی در جایی بوجود نیامده باشد، بخصوص در چین و چروک پوست