نوموتوراکس در نزد نوزادان

گاهی اوقات نشت هوا در کیسه ریه که اطراف ریه را احاطه می کند بوجود می آید. این می تواند باعث فشرده شدن ریه شده و تنفس کودک را دشوار سازد.

نوموتوراكس هم در نوزادان زودرس و هم تمام رس به صورت عارضه ای برای سایر انواع اختلال تنفسی مانند PAS ، RDS یا MAS ایجاد می شود.

این علائم اغلب به صورت ناگهانی و نیاز سریع به گاز اکسیژن و دشواری در تنفس ظاهر می شوند.

درمان آن در درجه اول مکیدن هوا از ریه ها از طریق سوراخ کردن قفسه سینه با سوزنی نازک است. اگر این کافی نباشد ممکن است لازم باشد که یک به اصطلاح تخلیه پلورال، یک لوله نرم ، درون کیسه ریه قرار دهند که ممکن است باقی بماند و به یک مکنده مخصوص وصل شود. کیسه ریه معمولاً طی ۱ تا ۲ روز بهبود می یابد و لوله برداشته می شود.

متن: کایسا بوهلین بلن-لو

بیشتر بخوانید