ان ایی سی

NEC یا انتروکولیت نکروزان التهاب شدید روده است که می تواند باعث باد کردن معده کودک و بروز درد برای وی شود.

در عکسبرداری با اشعه ایکس و سونوگرافی حباب های کوچک گاز در دیواره روده ها دیده می شود و در موارد جدی ممکن است سوراخ هایی در روده ایجاد شود. وضعیت عمومی کودک می تواند به سرعت وخیم شود و در آزمایش خون معمولاً واکنشی دیده می شود که در عفونت های شدید مشاهده می شود.

درمان آن استراحت روده است، یعنی کودک هیچ غذایی از طریق معده دریافت نمی کند بلکه در عوض سرم تغذیه ای و آنتی بیوتیک دریافت می کند. در موارد شدید اگر علائم سوراخ در روده و گاز آزاد در شکم وجود داشته باشد و یا روده شدیدا ملتهب شده و در حال زوال باشد عمل جراحی لازم است. در جراحی گاهی قطعه ای از روده برداشته می شود و ممکن است ایجاد استوما لازم باشد. كودكان مبتلا به NEC شديد غالباً در صورت نیاز به جراحي به بیمارستان کارولینسکا در سولنا که جراحان کودک در آن مشغول به کارند منتقل می شوند.

متن: کایسا بلن-نو، پزشک دارای پروانه