هیدروسفالی در نوزادان

کودکان مبتلا به خونریزی مغزی درجه ۳ تا ۴ ممکن است دچار هیدروسفالی شوند. دلیل این امر این است که مایعات که به طور مداوم در مغز تشکیل می شوند نمی توانند به طور عادی از بین بروند زیرا جریان خروجی با خون قدیمی بسته شده است. مایع در حفره ها جمع می شود که سپس مانند بادکنک گسترش یافته و بافت مغز را دور می کنند. این بدان معنی است که سر سریعتر از حد انتظار رشد می کند و دور سر افزایش می یابد. نام سوئدی هیدروسفالی "جمجمه آبی" است.

تشخیص

هیدروسفالی توسط معاینات سونوگرافی مغز تشخیص داده می شود. این درمان شامل منحرف کردن مسیر مایع برای کاهش فشار بر مغز است. این در موارد ساده تر با تخلیه مایعات از کانال نخاع (پونکسیون کمری) انجام می شود. اگر شرایط عادی نشود، می توان مخزنی را با نوک آن در بطن مغز و یک محفظه در زیر پوست جراحی گردد تا به طور منظم جهت تخلیه از آن استفاده نمود. در صورت لزوم ، مخزن بعداً با یک دریچه ثابت جایگزین می شود که مایع را از طریق یک لوله به حفره شکمی منتقل می کند.

درمان

با درمان می توان از فشار زیاد در مغز جلوگیری کرده و در نتیجه خطر صدماتی که می تواند بر رشد عصبی کودک تأثیر بگذارد را کاهش داد.

متن: کایسا بلن-نو، پزشک دارای پروانه

بیشتر بخوانید