نقص قلبی

در طول زندگی جنین ، ممکن است ناهنجاری هایی در قلب ایجاد شود که منجر به نارسایی مادرزادی قلب شود.

ممکن است نقص های ساده تری وجود داشته باشد ، مانند سوراخی کوچک در دیوار میانی دو بطن قلب یا به اصطلاح نقص سپر بطنی VSD ، یا باریک شدن یکی از دریچه های قلب. این خطاها اغلب با گذشت زمان می توانند از بین بروند. همچنین ممکن است نقص های پیچیده تری در عملکرد قلب تأثیر بگذارد و نیاز به عمل جراحی داشته باشد ، معمولاً در ماههای اول زندگی. جراحی قلب کودکان در دو بیمارستان در سوئد ، لوند و گوتنبرگ متمرکز است.

قلب چهار محفظه دارد، دهلیز راست و چپ و بطن راست و چپ. خون از بدن به سمت راست قلب می رسد و از طریق دهلیز و محفظه به ریه ها پمپ می شود. در ریه ها ، خون اکسیژن جدیدی را بازیابی می کند و سپس به دهلیز چپ قلب باز می گردد. از آنجا خون به سمت بطن چپ جریان می یابد که خون اکسیژن یافته شده را در بدن از طریق شریان بزرگ کرونر پمپ می کند، که در لاتین به آن "آئورت" گفته می شود. برای هدایت جریان خون از طریق قلب، اتصالات و شکافهایی بین حفره قلب و درون رگ های خونی بزرگ وجود دارد.

نقص قلب به روش های مختلفی قابل تشخیص است، گاهی اوقات قبلاً در سونوگرافی مشاهده می شود، قبل از تولد کودک، بعضی اوقات کودک بلافاصله پس از تولد دچار مشکل در اکسیژن رسانی می شود، گاهی اوقات پزشک هنگام معاینه نوزاد، صدای خس خس می شنود و گاهی اوقات نارسایی قلبی هیچ علایمی را نشان نمی دهد. تشخیص با استفاده از سونوگرافی، به اصطلاح اکو قلب انجام می شود.
تقریبا از هر ۱۰۰۰ کودک نوزاد ۸ تن دچار نقص قلبی می شوند، اما تنها حدود ۲ مورد از این ۸ مورد پیچیده هستند. امروزه بیشتر نقایص قلبی با موفقیت قابل درمان است و تقریباً همه کودکان زنده می مانند، اما در دوران رشد کودک نیاز به پیگیری وجود دارد.