کم خونی در نوزادان

آنمی به معنای کم خونی است ، یعنی اچ بی (ارزش هموگلوبین) پایین. کودکان تازه متولد شده معمولاً هنگام تولد از Hb بالا برخوردار هستند. مقدار Hb به طور طبیعی افت می کند. نوزادان زودرس رشد نیافته هستند و مغز استخوان به صورت معمول تولید خون جدید را آغاز نمی کند، همزمان آزمایش خون مکرر اغلب لازم است. این بدان معناست که بسیاری از نوزادان زودرس دچار کم خونی می شوند و ممکن است در طول دوره مراقبت نیاز به یک یا چند انتقال خون داشته باشند. کودکان تازه متولد شده دارای حجم کلی خون در حدود ۸۵ میلی لیتر در کیلوگرم هستند ، یعنی اگر وزن ۱ کیلوگرم باشد کمتر از یک دسی لیتر.

متن: کایسا بلن-نو، پزشک دارای پروانه