مراقبت از دهان در بخش مراقبت پرستاری کودک

به آرامی دهان و گونه ها را با "چوب سر پنبه" یا یک کمپرس نرم پاک کنید. از آب استریل استفاده کنید که کارمندان می توانند در اختیارتان قرار دهند. بسته بندی باز شده دارای تاریخ است و به مدت ۲۴ ساعت با سر بسته دوام دارد.