شستشوی روزانه در بخش مراقبت پرستاری نوزاد

وقتی پوست کودک به بلوغ کافی برسد می تواند زمان شروع شستشوی روزانه رسیده باشد. با کمال میل منتظر سیگنال های کودک باشید و در مواقعی که زمان مناسب باشد آن با کارکنان برنامه ریزی کنید. اطمینان حاصل کنید که همیشه حداقل دو نفر در اطراف کودک وجود داشته باشند تا کودک بتواند در حین کار حمایت مورد نیاز خود را دریافت کند. بعضی اوقات ممکن است شستشوی کودک به چندین دفعه تقسیم شود، مثلاً هر بار یک طرف بدن. یک کاسه شستشو، دستمال/ کمپرس ، دستمال روغنی/ روغن، حوله و یک پوشک را آماده کنید. شستن نوزاد را از بالا شروع کرده و سپس به پایین ادامه دهید. تمام چین های پوستی (گوش ، گردن ، زیر بغل و کشاله ران) را بشویید. مراقب باشید کودک در همه چین ها ی پوست خشک شود.