تعویض پوشک در بخش مراقبت پرستاری نوزاد

همیشه هنگام تعویض پوشک کودک حداقل دو نفر باشید تا کودک بتواند در حین عمل پرستاری حمایت دریافت کند. بسته به بلوغ کودک، خوب است که کودک در ابتدا در هنگام تعویض پوشک بر روی یک طرف دراز بکشد. کارکنان نحوه انجام این کار را به شما نشان می دهند. یکی از بزرگسالان بر روی نگه داشتن نوزاد تمرکز می کند و دیگری تعویض پوشک را انجام می دهد. هنگامی که پوشک را در آورده و تعویض می کنید، به آرامی لگن کودک را بلند کنید و همزمان از پاهای او حمایت بعمل آورید.

اگر کودک فقط ادرار کرده است، نیازی به شستشو پس از هر تعویض پوشک ندارد. اگر کودک مدفوع کرده است، از آب ولرم برای شستن باسن استفاده کنید.

بسته به شرایط پزشکی کودک، ممکن است گاهی اوقات نیاز باشد که پوشک استفاده شده کودک توسط پرسنل وزن شود. کارکنان به شما را راهنمایی خواهند کرد که بعد از تعویض پوشک با آن چه کاری انجام دهید.