حمام در بخش مراقبت پرستاری نوزاد

وقتی کودک قرار است حمام شود ، کارکنان وان را با آبی که حدودا ۳۷ درجه گرم است (گرم آرنجی) آماده می سازند.

هنگامی که قرار است کودک از بستر خود و یا دستگاه kuvös به حمام منتقل شود در یک پارچه یا پتوی کوچک پیچیده می شود. پارچه یا پتو هنگام گذاشتن کودک در آب در اطراف وی باقی می ماند. هنگامی که کودک به درستی وارد آب شد می توان آن را با احتیاط برداشت. با قرار دادن یک دست/ بازوی استوار در زیر سر کودک از او حمایت کنید. دست خود را روی بازوی کودکان بزرگتر نگه دارید. کارکنان به شما کمک می کنند تا پشتیبانی صحیح را به کودک ارائه دهید.

طمینان حاصل کنید که بدن کودک در زیر سطح آب قرار گیرد تا حمام برایش سرد و ناراحت کننده احساس نشود. بگذارید کودک با پاهای خود از لبه وان پشتیبانی دریافت کند. با کمال میل در اوایل دو فرد بزرگسال کودک را حمام کنند. یکی قفسه سینه کودک را نگه می دارد و از آن حمایت می کند تا کودک احساس امنیت کند، و دیگری کار شستن کودک را انجام می دهد. کودک را از بالا به پایین بشویید.