تجربه طعم – غذا در دهان

همه كودكان در بخش مراقبت نوزاد (غیر از کودکانی که به دلایل پزشکی در روزه هستند) بايد روزانه چندين بار شير مادر (يا در صورت عدم امکان، جایگزین شیر مادر) دریافت كنند. به این خاطر که کودکان تجربه مثبتی در دهان خود پیدا کنند و همچنین آنزیم ها یی که در دهان کودک وجود دارد و باعث هضم غذا می شود فعال شود.

پرس های مزه در زمان تغذیه، همزمان با اقدامات مراقبتی و یا هنگامی که کودک از خواب بیدار شده است و علاقه نشان می دهد به وی داده می شود.

از یک سرنگ سوندی کوچک ۱ میلی لیتری به همراه یک پستانک استفاده کنید و یا یک چوب سرپنبه را در شیر مادر فرو کنید و در دهان کودک قرار دهید تا مزه مزه کند.