تغذیه نوزاد با فنجان

اگر کودک شما نیاز به دریافت شیر مادر، یا شیر جایگزین مادر، با فنجان دارد، توصیه های زیر می تواند مفید باشد.

تغذیه فنجانی

 • اجازه بدهید که کودک به صورت عمودی بنشیند و کودک را محکم نگه دارید.
 • با کمل میل از بالشی برای حایل کمکی بازوی خودتان استفاده کنید.
 • با بازو یا دست خود از گردن و سر کودک پیشتیبانی کنید.
 • بازوهای کودک می توانند به صورت طبیعی خم بمانند
 • اگر بازوهای کودک به طرف بیرون قرار گیرد منجر به دشواری رفلکس خروج می شود.
 • اگر دست های کودک بی قرار است و تکان می خورد تا جایی که بدنش را در زمان شیردهی تکان می دهد، می توانید یک پتو را به نرمی دور وی بپیچید تا دست ها به صورت طبیعی در جای خود در نزدیکی بدن کودک باقی بمانند.
 • پس از آن که فنجان را در آب گرم، گرم کردید اطمینان حاصل کنید که شیر دارای درجه حرارت بدن باشد.
 • فنجان حاوی شیر را بنرمی در نزدیکی لب پایین کودک بگیرید و فنجان را خم کنید تا شیر به لبه برسد. کودک بوی شیر را احساس خواهد کرد و زبان خود را بیرون خواهد آورد و شیر را به داخل خواهد لیسید.
 • گاهی اوقات کودک به خود استراحت می دهد، اما با کمال میل فنجان را کماکان زیر لب پایین وی نکگه دارید، تا کودک بتواند زمانی که احساس آمادگی می کند به لیسیدن ادامه دهد.
 • زمانی که کودک میلیسد و قورت می دهد شیر به داخل و خارج فنجان میرود. فنجان را از لب پایین کودک دور کنید تا شیری که از دهانش بیرون می آید به بیرون ریخته شود.
 • این مهم است که فکر کنید شیر را تنها به داخل دهان کودک خالی نکنید. کودک نیاز دارد که فعالانه و با شتاب خودش شیر را با زبان بلیسد.
 • همچنین از فشار آوردن بر فک پایین کودک به سمت پایین خودداری کنید که می تواند هم لیسیدن و هم بلعیدن را برای وی مشکلتر کند.
 • اگر کودک علاقه ای به لیسیدن از خود نشان نمی دهد می توان علاقه وی را جلب کرد به این طریق که فنجان را به نرمی به نزدیکی لب بالای کودک نزدیک کرد و قطراتی شیر بر روی زبان کودک چکاند تا وی مزه شیر را حس کند. کودک در این صورت می تواند زبان خود را بیرون آورده و شروع به لیسیدن کند.
 • اگر کودک شروع به جیغ زدن می کند سعی کنید قبل از تلاش دوباره کودک را آرام کنید.
 • پس از دادن غذا کودک ممکن است به لحظاتی از نزدیکی اضافه در بغل، با کمال میل به صورت عمودی، نیاز داشته باشد.
 • برخی از کودکان مایلند تغذیه با فنجان را نیز میک بزنند. در این صورت از فرصت استفاده کرده و از پستان شیر بدهید اما اگر کودک امکان مکیدن از سینه را ندارد می توانید به کودک کمک کنید که دست یا بند انگشت خود را بمکد.
 • شیر باقی مانده باید دور ریخته شود.