کنترل موقعیت سوند

  • کنترل کنید که نشانه ای که نشان میدهد سوند تا کجا باید به پایین برود در کناره بینی کودک قابل دیدن باشد
  • کنترل کنید که سوند به صورت ثابت به گونه چسبیده باشد
  • به آرامی و با احتیاط با یک سرنگ کوچک حرکت کنید (بکشید) تا کمی مایع از معده به بالا بیاید (حدود ۰،۵ تا ۱ میلی لیتر)

در صورت مشکل در کنترل موقعیت قرار گرفتن سوند

گاهی اوقات بالا کشیدن مایع از معده می تواند دشوار باشد. این می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است معده کاملاً خالی باشد و یا کودک جوری دراز کشیده باشد که سوند به مایع موجود در معده نرسد. بعضی اوقات سوند می تواند در زمان کنترل در مقابل دیواره معده قرار بگیرد. بعضی اوقات ممکن است سوند از طریق مری از معده خارج شده و بیش از حد بالا قرار گرفته باشد، در این صورت ممکن است این خطر وجود داشته باشد که غذا وارد نای شود.

در صورت عدم اطمینان از موقعیت سوند، هرگز با سوند غذا ندهید. با کارمندان تماس بگیرید تا آنها بتوانند در بررسی موقعیت سوند به شما کمک کنند.