تغذیه نوزاد با بطری

بعضی اوقات دلیلی وجود دارد که با بطری به کودک شیر داده شود. به عنوان مثال اگر شما بخشا شیر می دهید یا نمی خواهید/نمی توانید شیر بدهید و یا اگر کودک به دلایلی نمی تواند از طریق پستان شیر بخورد. بدون توجه به نحوه تغذیه، ارتباط بدنی بین شما و کودک مهم است. در اینجا توصیه و راهنمایی در مورد این که به چه صورتی عمل کنید ارائه می شود.

 

تغذیه با شیشه شیر

در تغذیه با بطری خوب است که کودک را به صورت نیمه نشسته در آغوش خود نگه دارید و از سر و گردن کودک با بازوی خود پشتیبانی کنید.

 • کودک را به سمت خودتان قرار دهید تا بتواند با شما رابطه چشمی داشته باشد.
 • اگر نیاز به حایل دارید با کمال میل بالشتی را در زیر بازوی خود قرار دهید.
 • طرف خود را عوض کنید، درست بمانند زمان شیردهی با پستان.
 • کودک را نزدیک نگه دارید، در صورت امکان به صورتی که کودک کمی تماس پوستی با شما داشته باشد، تا احساس امنیت کند.
 • پس از آن که بطری را در آب گرم، گرم کردید اطمینان حاصل کنید که شیر دارای درجه حرارت بدن است.
 • اجازه بدهید که کودک خودش دهانش را به طرف پستانک باز کند.
 • بطری را ثابت نگه دارید و اگر کودک مایل به استراحت کوتاه است وی را مجبور به خوردن نکنید.
 • برخی کودکان نیاز دارند در حین غذا خوردن چندین بار آروغ بزنند در حالی که برخی دیگر نیاز ندارند.
 • توجه کنید که بطری باید به سمت بالا خم شده باشد تا شیر همیشه در داخل پستانک موجود باشد.
 • اجازه بدهید وعده غذایی زمان ببرد. کودک شما می بایست شتاب آن را تعیین کند.
 • کودک را با بطری شیر تنها نگذارید.
 • این مهم است که کودک در زمان غذا خوردن با شما تماس داشته باشد، این خطر وجود دارد که کودک گلویش بگیرد.
 • پس از غذا خوردن کودک ممکن است نیاز به لحظاتی اضافه در بغل داشته باشد، با کمال میل به صورت عمودی. گاهی اوقات یک انگشت یا پستانک می تواند کمکی باشد.
 • شیر باقی مانده باید دور ریخته شود.