پنج نکته برای آسان کردن شیردهی و کاهش مشکلات شیردهی

۱. دسترسی به سینه توسط کودک

آیا دهان کودک به اندازه کافی بزرگ باز می شود یا دهان باز کوچکی فقط در اطراف نوک پستان دارد؟

عادی ترین دلایل دسترسی کم به سینه

 • کودک فاصله زیادی با سینه دارد
 • چانه کودک تماسی با سینه ندارد
 • دسترسی کودک به سینه زود هنگام و قبل از اینکه وی به اندازه کافی حرکات لیسیدن و جستجوی انجام داده یاشد آغاز شده است

پیشنهاد برای چاره جویی

 

 • تماس پوستی بر پوست باعث تحریک رفتار شیردهی می شود.
 • یک موقعیت خم شده به سمت عقب در نزد مادر باعث می شود که کودک خیلی نزدیک بیاید (از قانون جاذبه استفاده کنید).
 • بگذارید کودک لیس بزند و جستجو کند تا زبانش روی لب دیده شود و دهان کودک در حد بزرگ باز شود.
 • اگر کودک خیلی سریع است، بگذارید کمی بالاتر از سینه دراز بکشد اما با قرار داشتن چانه خیلی نزدیک به سینه، که کودک به این صورت نوک پستان را جستجو کند.
 • در وضعیت شیردهی عمودی نشسته، بهتر است نوک پستان را به سمت لب بالا/ بینی کودک بگیرید.
 • یک حایل محکم با یک دست در پشت شانه های کودک، باعث نزدیک شدن چانه کودک می شود.

 

۲. احساس در زمان شیردهی

آیا در ابتدای شیردهی احساس دردی می کنید که بعد از زمان کوتاهی از بین می رود، یا در کل زمان شیردهی احساس درد می کنید؟

دلایل معمول برای درد پیوسته در زمان شیردهی

 • کودک دسترسی کمی به سینه دارد که موجب فشرده شدن نوک سینه می شود

پیشنهاد برای چاره جویی

 • اگر درد پیوسته است به بند ۱ نگاه کنید.
 • مهم است که چانه کودک خیلی نزدیک به سینیه قرار گرفته باشد
 • اجازه بدهید که کودک دسترسی جدیدی داشته باشد و بگذارید بلیسد و جستجو کند تا زمانی که کودک دهانش را به اندازه بزرگ باز کند
 • موقعیت های دیگر شیردهی را امتحان کنید
 • در صورت نیاز داروهای مسکن بخورید

۳- قدرت مکیدن کودک

آیا کودک با شدت میک میزند یا به مانند میک های کوچک و «لب زدن» احساس می شود؟

دلایل معمول برای قدرت ناکافی

 • کودک دسترسی کمی به سینه دارد
 • چانه کودک با سینه مادر تماسی ندارد
 • رفلکس بیرون دادن شیر توسط مادر آغاز نشده است
 • درد هنگام شسر دادن بیرون آمدن شیر را دشوار می کند
 • کودک می تواند سیز باشد
 • کودک مکمل دریافت کرده است

پیشنهاد برای چاره جویی

۱. به بند ۱ نگاه کنید.
۲. اگر درد دارید به بند ۲ نگاه کنید.
۳. اگر کودک مکمل دریافت می کند، با کارمندان صحبت کنید که آیا مقدار غذا می تواند کاهش داده شود.

۴. الگوی مکیدن نامنظم

آیا الگوی مکیدن، ریتمیک با وقفه های کوتاه است که مکیدن بعد از دقیقه ای بزرگتر و عمیق تر می شود، یا کودک واقعا بدون وقفه میک می زند؟ آیا کودک در دستش می گیرد و بعد رها می کند، جیغ میزند یا زود به خواب می رود؟

دلایل معمول برای الگوی مکیدن نامنظم

 • رفلکس خروج شیر آِغاز نشده است. ممکن است زمان های متفاوتی طول بکشد تا شیر شروع به بیرون آمدن کند.

پیشنهاد برای چاره جویی

 • موقعیت شیر دادن راحتد تری را پیدا کنید
 • تمرینات تممد اعصاب/ به موضوع آرام بخشی فکر کنید
 • از همسر خود بخواهید شانه/پاهایتان را ماساژ بدهد
 • چیزی بخورید/بیاشامید
 • در صورت نیاز قرص مسکن مصرف کنید

۵. فرم نوک پستان پس از شیردهی

آیا نوک پستان بی تاثیر مانده یا کمی بیرون آمده/فشرده شده است؟

دلایل معمولی نوک پستان به هم فشرده شده

 • کودک دسترسی کمی به سینه دشته است. این به هنگام شیردهی باعث درد و احساس ناخوش آیند می شود و خطر ایجاد زخم بر روی نوک پستان را افزایش می دهد. خروج شیر می تواند تحت تاثیر قرار گیرد.