بخش پرستاری کودک بیمارستان دانشگاهی کارولینسکا در بیمارستان دنده رید، بیمارستان دانشگاهی در هودینگه و سولنا قرار دارد. ای بخش ها دارای تخصص های اندکی متفاوت هستند و کودک شما ممکن است با توجه به وضعیت پزشکی و نیازهایش نیاز به جابجایی داشته باشد.

بخش پرستاری کودک بیمارستان دانشگاهی کارولینسکا در بیمارستان دنده رید، بیمارستان دانشگاهی در هودینگه و سولنا قرار دارد. ای بخش ها دارای تخصص های اندکی متفاوت هستند و کودک شما ممکن است با توجه به وضعیت پزشکی و نیازهایش نیاز به جابجایی داشته باشد.

در همه بخش های ما والدین امکان زندگی با کودک خود را دارند، یا به صورت اتاقی در مجاورت کودک و یا اتاقی که کودک در آن به سر می برد. زمان مراقبت از چند ساعت تا چند ماه متفاوت است. برخی از کودکان ممکن است در دوره پایانی مراقبت با کمک مراقبت های درمانی در منزل که به همه بخش ها متصل است در منزل مورد مراقبت قرار گیرند.

بخش های مراقبتی ما

 

تیم مراقبتی اطراف کودکتان

در بخش مراقبت های پرستاری کودک بیمارستان دانشگاهی کارولینسکا تیم مراقبتی در اطرف کودکتان از حرفه های مختلف تشکیل شده است که به همراه شما بعنوان والدین وضعیت تندرستی کودک را ارزیابی نموده و با توجه به نیازهای فردی کودکتان مراقبت های لازم را در اختیار وی قرار می دهد.

پزشکان

پزشکان ما وظیفه سنجش و ارزیابی پزشکی را انجام می دهند. آنها تصمیم می گیرند که کودک چه داروهایی را می بایست دریفات کند و می توانند همچنین قطاری از معاینات و درمان ها را به انجام برسانند.

پرستاران و ماماها

پرستاران دارای وظایف کاری مختلفی در بخش های مراقبتی ما هستند. آنها از جمله برای مواظبت از کودک با توجه به وضعیت فعلی وی برنامه ریزی می کنند. آنها همچنین معاینات و درمان در دیگر بخش های بیمارستان را هماهنگ می کنند. آنها همچنین بصورت قطره ای به کودک غذا می دهند و به شما به عنوان والدین آموزش می دهند که خودتان مواظبت از کودک نوزاد خود را بر عهده بگیرید.

پرستاران کودک و کمک پرستاران

کمک پرستاران بخش مهم دیگری از تیم اطراف کودک شما هستند. آنها از جمله از طریق اندازه گیری قد، وزن و کنترل کارکردهای مهم از قبیل نبض و فشار خون وضعیت سلامتی کودکتان را دنبال می کنند. کمک پرستاران همچنین در رابطه با شیر دادن، غذا دادن و مراقبت به والدین کمک می کنند و مسئول آن هستند که همه چیز اطراف کودک عاری از باکتری ها باشد.

متخصص تغذیه

متخصصین تعذیه با توجه به سن، وزن و عوارض احتمالی محاسبه می کنند که کودک به چه تغذیه ای نیاز دارد.
این محاسبات پایه و اساس غذای تقویتی قرار می گیرد که در صورت نیاز به کودک داده می شود.
غذای تقویتی منجر به رشد بهینه کودک و تکامل ارگان ها به صورتی که باید می شود.

دستیاران تعذیه

برخی کودکان نیاز به افزودنی های اضافه به شیر مادر دارند تا به درستی رشد کنند. برخی کودکان از شیر اهدایی از مرکز شیر مادران دریافت می کنند و کودکان کمی بزرگتر برخی اوقات شیر مادر جایگزین که به صورت صنعتی تولید شده است دریافت می کنند. دستیاران تغدیه دریافت شیر را هماهنگ می کنند، میزان مواد غذایی موجود در شیر را تجزیه و تحلیل می کنند و آن را با توجه به توصیه های متخصص تعذیه غنی می سازند تا همه کودکان غذایی را که به آن نیاز دارند دریافت کنند. دستیاران تغدیه همچنین شیری را که توسط مادرانی که در بخش اهدا می شود را سازمان دهی می کنند.

مشاوران اجتماعی

مشاوران اجتماعی در همه واحدهای ما وجود دارند و به شما بعنوان والدین کمک می کنند تا تغییرات ناگهانی که گاهی اوقات برای والدینی که صاحب نوزادان بیمار می شود به وجود می آید را اداره کنند. مشاوران اجتماعی می توانند در رابطه با گفتگوهای زمان بحران و حمایت های احساسی به شما کمک کنند. آنها همچنین می توانند به والدین در رابطه با قوانین صحیح کمک های مالی صندوق بیمه راهنمایی نموده و در رابطه با دیگر ادارات و نیازهای عملی کمک ارائه کنند.

داروخانه چی

داروخانه چی ها به دارویی های می پردازند که کودک به صورت قطره ای دریافت می کند. آنها همچنین به پرسش های در رابطه با دارو پاسخ داده و مسئول اداره امور دارویی در بخش هستند.

منشی پزشک

منشی های پزشکان ما از جمله در رابطه با ارزیابی کیفی پرونده های بیماران، آرشیو و ثبت کردن آنها تا بیمارستان بتواند بابت مراقبتب که ارائه می کند هزینه دریافت کند کار می کنند. آنها همچنین پرونده کودکان را به درمانگاه کودکان، دیگر ارائه کنندگان مراقبت های پزشکی و شرکت های بیمه که نیاز به اطلاعات در رابطه با زمان بستری کودک در بیمارستان دارند ارسال می کنند. همیشه قبل از ارسال یک پرونده موافقت والدین با آن مورد تایید قرار می گیرد.

دستیاران بخش و خدمات نزدیک به مراقبت

دستیاران بخش های ما مسئول آن هستند که بهداشت در بخش همیشه در سطح عالی باشد و موادی که در مراقبت از آن استفاده می شود همیشه در نزدیکی و دسترس باشد. آنها همچنین صبحانه را در آشپزخانه های والدین ما سرو می کنند.

روانشناس

روانشناس ما گفتگوی کمکی در اختیار هم والدین و هم کارکنان قرار می دهد و در رابطه با دنبال کردن بلند مدت سلامتی روحی خانواده های ما فعالیت می کند.

فیزیوتراپ

فییوتراپ در رابطه با پیشرفت موتوریک کودک شما در بخشهای پرستاری نوزادان ما کار می کند.

افراد رابط

وقتی کودک شما در نزد ما مورد مراقیت قرار می گیرد افراد رابط به صورت پرستاران مسئول برنامه ریزی و همچنین پرستاران کودک یا کمک پرستار به شما داده می شود.

کمک

مشاوران اجتماعی ما در رابطه با کارهای درمانی روحی-اجتماعی کار می کنند. کمک و گفتگوهای زمان بحران در رابطه با اقامت در بیمارستان بخش بزرگی از وظایف و تخصص مشاور اجتماعی است. این می تواند گفتگو بر اساس محورهای زیر باشد

 • بارداری و زایمان
 • افکار و احساساتی که در رابطه با اقامت کودک در بخش برانگیخته می شود
 • کمک در ایفای نقش بعنوان والدین
 • اداره کردن نگرانی و استرس
 • مشکلات عملی که اقامت در بیمارستان می تواند بدنبال داشته باشد
 • نگرانی در مورد ای که خواهر/برادر یا دیگر اعضای خانواده چگونه با وضعیت روبرو می شوند

مشاوران اجتماعی ما همچنین می توانند در رابطه با ارائه اطلاعات در مورد جامعه، اطلاعات در مورد بیمه والدین، VAB و همچنین راهنمایی در زمان تماس با دیگر ادارات دولتی کمک کنند. چنانچه شما به دلیلی از مراقبتی که دریافت می کنید راضی نیستید مشاور اجتماعی می تواند جهت تماس با شورای بیماران و یا سازمان بازرسی مراقبت و درمان به شما کمک کند. مشاوران اجتماعی هم در بخش های مرافبتی و هم در مراقبت درمانی در منزل و مراکز پرستاری کودکان در دسترس قرار دارند..

کلیسای بیمارستا نیز می تواند یک کمک خوب برای بسیاری باشد و همیشه در بیمارستان های ما در دسترس قرار دارد.

جابجایی کودکان به بیمارستان های دیگر

این چندان غیر معمول نیست که بیماران کوچک ما در دوره مراقبت خود نیاز به تعویض بیمارستان پیدا کنند. جابجایی میان بیمارستان ها بصورت کلی به سه دلیل صورت می گیرد:

 • نیازهای مراقبای کودک نمی تواند در واحدی که در آن به سر می برد برطرف شود.
 • کودک در حال حاضر در واحد ویژه مورد مراقبت قرار دارد اما نیاز به مراقبت می تواند در بیمارستانی نزدیک به خانه برطرف شود
 • وضعیت درمانی در واحدی که کودک در آن تحت مراقبت قرار دارد باعث می شود که کودک نیاز به جابجایی داشته باشد.

در استکهلم یک تیم حمل و نقل تخصصی مراقبت پرستاری از کودکان به صورت شبانه روزی در آماده باش بسر می برد.

این تیم مسئول حمل و نقل مراقبت های ویژه اورژانس است. اگر وضعیت کودک ثابت باشد می تواند توسط تیم محلی که در همه واحدهای پرستاری از نوزادان در استکهلم وجود دارد حمل و نقل شود.

کودک می تواند با توجه به وضعیت وی به شیوه های مختلف جابجا شود. در ناحیه استکهلم تجهیزات ویژه حمل و نقل در همه بیمارستان ها وجود دارد.

 • حمل و نقل کودکان زودرس با امکاناتی مانند مراقبت از کودک با انوع مختلف کمک های تنفسی گرفته تا ارائه انواع مختلف تزریق.
 • کانگوفیکس – امکان جابجایی کودک در یک قنداق در آغوش شما در حالی که شما در یک برانکار آمبولانس می نشینید.
 • صندلی ویژه کودک در خودرو – حمل و نقل کودکان با ثبات تر، کمی بزرگتر بدون نیاز به کمک تنفسی.

ما تلاش می کنیم تا جای ممکن است از جدا کردن کودکان و والدین از هم اجتناب کنیم. اگر این طور باشد که شما بعنوان والدین امکان همراهی در زمان حمل و نقل را نداشته باشید ما بر اساس تجربه می دانیم که خوب است که شما در منتق کردن کودک به تجهیزات ویژه حمل و نقل کودکان زودرس سهیم باشید و با کمال میل بعنوان والدین پارچه یا عروسک کوچکی که بوی شما را میدهد را در نزدیکی صورت کودک قرار دهید.

در مواردی که شما بعنوان والدین در جابجایی کودک همراهی ندارید تیم حمل و نقل اطلاعات تماس با والدین را یادداشت می کند تا بتواند با شما تماس گرفته و اطلاع بدهد که کودک در محل خود در بیمارستان جدید مستقر شده است.