بستر گرمایشی

یک بستر گرمایشی یک تشک آبی است که گرمای تنظیم شده ای را نگه می دارد. تنظیم بر این اساس صورت می گیرد که کودک باید بدون از دست دادن انرژی اضافی ، دمای بدن را بین ۳۶،۵ و ۳۷،۵ درجه سانتیگراد حفظ کند.

کودک پوشک و ژاکت کوچکی می پوشد. برای به دست آوردن حمایتی بهتر، آنها می توانند در یک بستر دمپایی شکل موسوم به bäddtoffel بر روی تشک آب دراز بکشند. آنها همچنین یک پتو روی خود دارند تا گرمای حاصل از تشک آب در اطراف کودک باقی بماند. اگر کودک در حفظ گرما مشکل دارد، می توان از یک پتوی مخصوص استفاده کرد - پتوی فلکتالون، که گرما را به سمت کودک بازتاب می دهد.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.