واکسیناسیون

واکسیناسیون روشی برای تقویت محافظت در برابر بیماری هایی است که می تواند کشنده باشد و یا باعث ایجاد مشکلات در طول زندگی شود.

برنامه واکسیناسیون عمومی برای کودکان در برابر ده بیماری محافظت می کند. علاوه بر برنامه واکسیناسیون عمومی ، واکسیناسیون هایی نیز توصیه می شود که به گروه های در معرض خطر ارائه می شود.
این که کدام واکسیناسیون ها باید انجام شوند و چه زمانی باید ارائه شوند با مشورت پزشک کودک تعیین می شود. معمولاً اولین واکسیناسیون در سن سه ماهگی انجام می شود.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.