محفظه حمل و نقل

محفظه حمل و نقل یا Kuvös سیستمی است با کلیه تجهیزات و مواد مورد نیاز در حمل و نقل کودک بین بخشهای مختلف، در آمبولانس یا هواپیما. خود دستگاه Kuvös با دیواره شفاف خود یک نمای کلی جهت نظارت بر کودک را ارائه می دهد، که در یک "Embrace" - نوعی محافظ در برابر ضربه، قرار گرفته است.

در اطراف دستگاه حمل و نقل پمپ های تزریق برای تهیه دارو یا قطره های غذایی و یک دستگاه تهویه مناسب وجود دارد که می تواند به کودک در تنفس کمک کند.
متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.