سنجش از راه پوست

سنجش از راه پوست به این معنی است که یک الکترود فشار گاز خون را در بافت زیرین اندازه گیری می کند.

الکترود به یک حلقه پلاستیکی کوچک که کودک بر روی پوست خود دریافت می کند وصل می شود. در حلقه پلاستیکی کمی مایع تماس ریخته می شود که باعث می شود الکترود با پوست کودک در تماس باشد. سپس الکترود پوست را تا یک دمای از پیش تعیین شده گرم می کند که باعث جریان بهتر خون در پوست می شود.
TcPCO2 میزان انتشار دی اکسید کربن را در خون اندازه گیری می کند، که معمولاً برای اندازه گیری متداول است ، و به درجه حرارت کمتری نیاز دارد و بنابراین می تواند برای مدت طولانی استفاده شود. TcPO2 فشار گاز اکسیژن موجود در بافت بدن را اندازه گیری می کند و به دمای بیشتری روی الکترود احتیاج دارد ، مدت زمان قرار گرفتن آن بستگی به بلوغ پوست کودک دارد.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.