کیسه پلاستیکی

کودکانی که قبل از هفته ۲۸ متولد می شوند ممکن است بلافاصله پس از زایمان در یک کیسه پلاستیکی نرم قرار بگیرند تا به آنها در گرم ماندن کمک کند و این باعث می شود که تبخیر مایعات از طریق پوست کاهش یابد.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.