معاینه چشم

یک معاینه چشم بر روی كودكان متولد قبل از هفته ۳۱ بارداری و زمانی که ۴ تا ۵ هفته شده اند صورت می گیرد. یک ساعت قبل از معاینه، پرستار قطره چشم می دهد که مردمک را وسیع تر می کند به طوری که معاینه کل کف چشم را آسان تر می سازد. قبل از معاینه، چشم پزشک می تواند قطره هایی بدهد که چشم را بی حسی می کند تا کودک معاینه را احساس نکند.

بعد از معاینه بسیار خوب است که چشم کودک از نور مستقیم محافظت شود، زیرا مردمک گشاد شده و نمی تواند منقبض شود. چشم پزشک معاینه را با فاصله یک تا دو هفته و تا زمانی که کل شبکیه دارای رگ های خونی شود تکرار می کند.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.