قطره غذایی - تغذیه مداوم

قطره غذایی یا تغذیه مداوم به این معنی است که کودک در تمام ساعات شبانه روز مقدار مشخصی از غذا دریافت می کند. این غذا با یک پمپ تزریق تهیه می شود که در آن تنظیم می شود که کودک در هر ساعت چه مقدار غذا دریافت کند. سرنگ و شلنگ مواد غذایی با رنگ بنفش مشخص شده است تا نشان دهد که حاوی مواد غذایی است ، شلنگ سپس به سوند کودک وصل می شود که به معده می رود.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.