(LP)پونکسیون کمری

LP یا پونکسوین کمری، برای نمونه برداری از مایعات که در اطراف مغز و نخاع گردش می کند انجام می شود. ممکن است کودک در حالت در هم فشرده قرار گیرد تا مهره ها کمی از هم جدا شوند. پزشک فاصله را حس می کند و با سوزن بسیار نازک در قسمت تحتانی کمر می چسباند، سپس مایعات را به آرامی درون لوله آزمایش می ریزد. این معمولاً دردناک نیست، اما کودک ممکن است از دراز کشیدن به صورت درهم فشرده و در بند احساس ناراحتی کند. خوب است اگر کودک در طول عمل روی پستانک یا انگشتش را بمکد تا استرس را کاهش دهد. مایع موجود در کانال ستون فقرات معمولاً طی یک ساعت بازسازی می شود.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.