(CritiCool)خنک درمانی

خنک درمانی به این معنی است که دمای بدن کودک از دمای ۳۷ درجه سانتیگراد به حدود ۳۳،۵ درجه سانتیگراد کاهش می یابد. عملیات خنک درمانی با کمک دستگاهی بنام CritiCool انجام می شود که در آن یک لباس مخصوص که آب با درجه حرارت معتدل در اطراف آن در جریان است، به اطراف بدن کودک متصل می شود. دمای آب بر اساس دمای بدن کودک کنترل می شود و در طول درمان دمای بدن کودک توسط یک سیم دماسنج که در مقعد کودک قرار گرفته است با دقت کنترل می شود.

هنگامی که دمای بدن کاهش می یابد، سوخت و ساز بدن نیز کم می شود که هم منجر به کاهش عکس العمل التهابی و هم کاهش تولید رادیکالهای آزاد می گردد.

خنک درمانی ۷۲ ساعت (۳ روز) طول می کشد و پس از آن دمای بدن کودک به آرامی به حالت عادی بالا می رود.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.