به مراقبت های پرستاری نوزاد در بیمارستان دانشگاهی کارولینسکا خوش آمدید

اکثر کودکان نوزاد در سلامتی کامل بسر می برند. اما از هر ده نوزاد یکی جهت یافتن وضعیت ایده آل نیاز به درمان و مراقبت پزشکی دارد. معمول ترین دلایل در این رابطه تولد زودرس، عوارض غیرمنتظره در خلال زایمان، اختلالات تنفسی، یرقان، عفونت ها و نقض عضو است. در اینجا اطلاعات در مورد چگونگی مراقبت های پرستاری نوزاد در بیمارستان دانشگاهی کارولینسکا در اختیار شما قرار داده می شود.

بیشتر در مورد مراقبت نوزاد

Webbredaktör: Sara Dinwiddie