Hygien på neonatalavdelningen: ögonvård

Tvätta ögonen utifrån ögonvrån och in mot näsan. Ett öga i taget. Vid kladdiga ögon använd koksaltlösning (NaCl 9mg/ml) som personalen kan hämta till er. Öppnad förpackning datummärks och är hållbar i 24 timmar med en kork på.