Ny avhandling: Så påverkas nyfödda av mödrars psykofarmakabehandling under graviditet och amning

Nyhet

Psykiatriska tillstånd som depression, ångest, bipolär sjukdom och psykostillstånd drabbar unga vuxna i hög grad och kan bli livshotande om de inte behandlas. Under graviditet och amningsperiod ställs behandlingen på sin spets, dels då detta är en speciellt skör period för kvinnan, dels då eventuell påverkan på fostrets mående också måste tas i beaktan vid en läkemedelsbehandling.

Läkaren Essi Whaites Heinonen har studerat effekterna av antidepressiv och antipsykotisk medicinering under graviditeten hos den gravida kvinnan och hos barnet i nyföddhetsperioden, samt effekten på barnet av litiumbehandling under pågående amning.

Essis studier visar att behandling med psykiatriska läkemedel under graviditet och amningsperioden kan vara förenat med negativa effekter för mor och barn som vårdgivare behöver vara medvetna om, men ingen av studierna har funnit någon anledning att avråda från behandling under graviditet respektive amning.

Att väga risker mot nytta är dock viktigt när läkemedel förskrivs under graviditet och amning.

Essi disputerar på Campus Flemingsberg, 9Q Månen ANA 8, Fredag den 20 maj kl. 9.00

Läs avhandlingen från Karolinska Institutets webbplats