Lågt natriumvärde i blodet kan förutspå allvarlig tarmsjukdom

Nyhet

Nekrotiserande enterokolit (NEC) är en allvarlig tarmsjukdom hos nyfödda, som i vissa fall leder till döden. I dagsläget är det svårt att avgöra vilka fall av NEC som är särskilt allvarliga och kräver snabb operation.

Forskare från Astrid Lindgrens barnsjukhus och Karolinska Institutet har funnit att låga nivåer av natrium i blodet tidigt kan indikera att tarmsjukdomen är av en allvarligare karaktär.

Genom att tidigt identifiera risk för ett svårare sjukdomsförlopp kan man tidigare sätta in kirurgisk behandling eller flytta patienten till ett sjukhus med högspecialiserade resurser. Därmed finns det större chanser att rädda barnets tarm.

Läs mer om studien på förlagets webbsida