Fler kramper hos nyfödda kan identifieras med hjälp av artificiell intelligens

Nyhet

Spädbarn visar ibland upp olika typer av repetitiva rörelser den första tiden efter födseln. En del av dessa rörelser kan definieras som kramper. Kramper kan tyda på skador eller sjukdomar i hjärnan och är därför viktiga att upptäcka.

Ibland kan det vara svårt att upptäcka kramper och att skilja dem från barnets normala rörelser. Därför har neonatalvården på Karolinska universitetssjukhuset, tillsammans med sju andra sjukhus, forskat om ett nytt sätt att upptäcka kramper genom artificiell intelligens. Forskarna kopplade en dataalgoritm till EEG-apparaten som mäter barnets hjärnaktivitet. Det visade sig att algoritmen på datorn kunde identifiera fler kramper hos de krampande barnen än vad vårdpersonalen kunde. Vårdpersonalen var dock lika skickliga som datorn på att identifiera vilka barn som hade kramper.

Sjukhusets medarbetare Mats Blennow och Mikael Finder har varit medförfattare till en vetenskaplig artikel om denna studie som nyligen publicerades i tidskriften the Lancet Child and Adolescent Health.

Läs hela artikeln på the Lancets webbplats.